ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
1. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Χριστίνα Καλούτσα» με έδρα την Καισαριανή Αττικής, οδός 2ας Μαϊου, αριθμός 14, με ΑΦΜ 041743198, ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, δημιούργησε τον διαδικτυακό ιστότοπο https:/www.ninakaloutsa.com, στον οποίο είναι ενσωματωμένο ειδικό e-shop, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν εγγραφή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά σεμινάρια είτε από απόσταση είτε δια ζώσης, καθώς και να αγοράσουν ταυτόχρονα το βιβλίο της Χριστίνας Καλούτσα, σε συγκεκριμένα σεμινάρια, στα οποία η πώληση του βιβλίου θα ορίζεται ρητά.
2. Για να ξεκινήσει η διαδικασία παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εγγραφούν στη σχετική πλατφόρμα, πατώντας το κουμπί «Κλείσε τη Θέση σου». Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Εγγραφής, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας, προκειμένου να είναι εφικτή η αποστολή του υλικού του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή, καθώς και του βιβλίου της Χριστίνας Καλούτσα, όπου αυτό ορίζεται ρητά, ο τρόπος πληρωμής για την παρακολούθηση του αντίστοιχου σεμιναρίου και η αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
3. Η υποβολή της Φόρμας εγγραφής μετά της πληρωμής του αντίστοιχου σεμιναρίου συνιστούν έγκυρη δήλωση βουλήσεως. Για αυτόν τον λόγο συνιστούμε να έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και παρακολούθησης των σεμιναρίων.
4. Κατόπιν της εγγραφής και της εξόφλησης ο χρήστης θα λάβει δύο emails, το πρώτο μια ημέρα πριν το σεμινάριο και το δεύτερο την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. Στο email θα αναγράφονται: α. το link και οι οδηγίες παρακολούθησης, εάν το σεμινάριο είναι online β. οδηγίες προσέλευσης, εάν το σεμινάριο είναι δια ζώσης.
Κατά τη διάρκεια της online παρακολούθησης των σεμιναρίων, ο συμμετέχων υποχρεούται να έχει ανοιχτή την κάμερά του και στο κάτω μέρος της οθόνης του να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τον αφαιρέσει. Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής ισχύει για ένα άτομο αποκλειστικά. Συγκεκριμένα, ισχύει για το άτομο εκείνο, που δήλωσε τα στοιχεία του κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. 
Τα σεμινάρια δεν διατίθενται σε μαγνητοσκόπηση εκτός εάν έχει ανακοινωθεί διαφορετικά στην περιγραφή του εκάστοτε σεμιναρίου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα γίνεται επί πληρωμή είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης είτε μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή και την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της πληρωμής. Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης η αποστολή της απόδειξης πληρωμής στο email nina@kaloutsa.gr είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των σεμιναρίων. 
6. Διευκρινίζεται ρητά ότι η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται και δια ζώσης, κατόπιν αντίστοιχης ενημερώσεως. Η πληρωμή ωστόσο είναι ηλεκτρονική (online).7. Η Εταιρεία δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο, που βλέπετε στην οθόνη του προσωπικού σας υπολογιστή, καθώς και σε κάθε άλλη οθόνη οποιασδήποτε άλλης συσκευής (κινητό, laptop, tablet), δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εκάστοτε οθόνης.
8. Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης εκ μέρους του πελάτη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας και εφ’ όσον υπάρχει γραπτή ενημέρωση προς τον διοργανωτή 15 ημέρες πριν την εκδήλωση, προβλέπεται η επιστροφή ολόκληρου του ποσού. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μετά την εκκαθάριση της εκδήλωσης και τα τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον αποδέκτη του εμβάσματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εκ μέρους της Εταιρείας. 
9. Τα τιμολόγια άνω των 300 ευρώ επιβαρύνονται με παρακράτηση φόρου 20% πέραν του πληρωτέου ποσού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
10. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Όλα τα στοιχεία που δηλώνετε, μεταφέρονται μέσω https σύνδεσης και κρυπτογραφούνται από τρίτη εταιρεία πιστοποίησης.
11. Σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην ιστοσελίδα της. Τα στοιχεία των πελατών, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο θεωρούνται απόρρητα και δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και αυτό μόνον όταν κριθεί απαραίτητο, όπως για παράδειγμα για την πιστοποίηση παρακολούθησης ενός σεμιναρίου ή λήψης βεβαίωσης παρακολούθησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
12. Η Εταιρεία «Χριστίνα Καλούτσα» και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητά του. Η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας υπόκειται στους όρους, που τίθενται στην παρούσα Πολιτική Προστασία Δεδομένων καθώς και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, στους οποίους ενσωματώνεται, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος τους. O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτής της πολιτικής είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «Χριστίνα Καλούτσα». Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R) της 27ης Απριλίου 2016, η παρούσα περιγράφει τον τύπο των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει η Εταιρεία, τον τρόπο χρήσης τους, τους σκοπούς συλλογής, τον χρόνο διατήρησής τους καθώς και με ποιον τα μοιραζόμαστε.
13. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των χρηστών στην Ιστοσελίδα. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε “κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί”, όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, η ταχυδρομική διεύθυνση. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται στην Εταιρεία από τον χρήστη άμεσα, οικειοθελώς, προαιρετικά ή έμμεσα με μεθόδους αυτόματης συλλογής μέσω της Ιστοσελίδας.
Ο χρήστης της Ιστοσελίδας, έχει τη δυνατότητα να παρέχει ο ίδιος κατόπιν επιλογής τα προσωπικά του δεδομένα. Η παροχή αυτή δεν είναι ποτέ υποχρεωτική, εκτός εάν ο χρήστης υποδείξει διαφορετικά, ή η φύση της αιτούμενης υπηρεσίας το απαιτεί. Η οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών, συνιστά ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από τους χρήστες (υποκείμενα των δεδομένων). Στην περίπτωση που ο χρήστης της Ιστοσελίδας επιλέξει τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες η Εταιρεία δύναται να προσφέρει.
Προκειμένου να προβείτε στην παρακολούθηση διαδικτυακών σεμιναρίων μέσω της ιστοσελίδας μας είναι απαραίτητη η οικειοθελής παροχή κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Στο προσυμβατικό στάδιο εκτέλεσης της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών-παρακολούθησης του σεμιναρίου που επιλέξατε, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσής σας, του τηλεφωνικού σας αριθμού, της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, καθώς και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
14. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο e-shop της ιστοσελίδας μας, το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου με την ένδειξη (*). Για τη δημιουργία λογαριασμού απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων προσωπικών στοιχείων: Όνομα, Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) και το Τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό (password) για την επιβεβαίωση του οποίου θα κληθείτε να τον συμπληρώσετε δύο (2) φορές στην ίδια φόρμα. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει, αφού διαβάσετε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, να επιλέξετε το ευδιάκριτο checkbox (κουτάκι) στην επιλογή "Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του www.ninakaloutsa.com και έχω λάβει πλήρη γνώση των εν λόγω όρων.” Κατόπιν τούτου, πραγματοποιείτε την πληρωμή και η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί. Το όνομα χρήστη (username) είναι πλέον η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός (password) είναι ο προσωπικός σας κωδικός. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό, ούτε θα πρέπει να τον φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης του κωδικού σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, μέσω των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας, που περιγράφονται στην παρούσα. Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, δε φέρουμε καμία ευθύνη, εφόσον δεν έχουμε προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών. Επίσης, δημιουργώντας λογαριασμό στο e-shop μας μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία. Ειδικότερα, συνδεόμενοι στον λογαριασμό σας με τον προσωπικό σας κωδικό, έχετε τη δυνατότητα διόρθωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων σας. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα διαγραφής, επιλέγοντας το σχετικό ευκρινές εικονίδιο στην ενότητα διαχείριση λογαριασμού, με την επιλογή του οποίου επέρχεται αυτόματα η διαγραφή. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν, για να γίνει η διαδικασία της ολοκλήρωσης παρακολούθησης σεμιναρίου πιο εύκολη, κάθε φορά που θα επισκέπτεστε το e-shop μας και επιλέγετε να είστε συνδεδεμένοι.
15. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων στην Ιστοσελίδα. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα κληθείτε να υποβάλετε, εξαρτώνται από τις πληροφορίες ή το είδος της υποστήριξης που έχετε αιτηθεί.
16. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ομοίως με άλλες εταιρείες, η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή, που δημιουργούνται αυτόματα, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου, που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
17. Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες, που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή/και υπηρεσίες λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται εδώ. Το email σας αποθηκεύεται για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletters). Με την παροχή σας σε εμάς προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας, μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους ενδεδειγμένους σκοπούς.

18. Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με φορείς παροχής υπηρεσιών, που διατηρούμε, για να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και στο πλαίσιο των σκοπών, που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι συγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται μέσω σύμβασης να δρουν μόνο με δική μας εντολή και να εξασφαλίζουν την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων στον βαθμό που χρειάζεται. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους, εκτός αν προβλέπεται απαραίτητο να εκτελέσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για την εταιρεία ή για να ανταποκριθούν στις νομικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου.
19. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς σας παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πληρωμής της υπηρεσίας μέσω μεταφοράς χρημάτων δια της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e banking). Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που πραγματοποιείται από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και τα εν λόγω στοιχεία δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές της Εταιρείας. Απαιτείται τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαφυλάσσουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους και συλλέγονται. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε αιτήματος ή απορίας σε σχέση με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την εν λόγω πράξη επεξεργασίας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη δική τους Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους πρακτικές, της Εταιρείας μη επέχουσας καμία ευθύνη για τις εν λόγω πράξεις επεξεργασίας.
20. Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός συλλογής τους, ήτοι η εκτέλεση της σύμβασης και η αποστολή newsletters και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Τα φορολογικά στοιχεία της κάθε αγοράς διατηρούνται για χρονικό διάστημα 20 ετών από την ολοκλήρωση της αγοράς, κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
21. Ο ιστότοπός μας διατηρεί τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016.
22. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση, που το αίτημά σας αφορά στην άσκηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα με την επισήμανση/τίτλο “Αίτημα Υποκειμένου των Δεδομένων” στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας.
Email επικοινωνίας: nina@kaloutsa.gr
ΤΗΛ.: 6977507230
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2ας Μαϊου 14, 16122, Καισαριανή